Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via KartXpress.nl en KartXpress.com op enigerlei wijze te verspreiden.

KartXpress besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. KartXpress alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Without the express written permission of the publisher, it is not permitted to distribute information, images and photos, news items and / or reports provided via KartXpress.nl and KartXpress.com in any way. KartXpress pays the utmost attention to the reliability and topicality of all published data. However, inaccuracies can occur. KartXpress and its affiliated companies, data vendors and suppliers are not liable for damage resulting from inaccuracies, problems caused by, or inherent to the dissemination of the information via the internet, as well as technical faults.